BÆREKRAFTIG BOLIGVEV

I denne oppgaven er det arbeidet med alternativ utvikling av bomiljø og boform i Jærlandskapet. Det er undersøkt om det er mulig å ha en utstrakt boligbygging gjennom omregulering av eksisterende gårdstun som ikke lenger er i drift, -for å spare verdifull landbruksjord.

Det som en gang var årsaken til at folk bosatte seg på jæren er i ferden med å forsvinne i det vi bygger på matjorda. Karakter egenart og identitet som er forankret i stedet viskes ut av en homogen boligstruktur.

Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap Hovedoppgave, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, bærekraftig boligvev, bærekraftig, boligvev, alternativ boform, jærlandskap