NÆRLAND

Denne eneboligen på Nærland har tidligere vært knyttet til driften på Nærlandsheimen og har hatt en nattvaktsbolig i det som oppbrinnerig var garasjen. Nå skal denne boligen fungere som to boenheter med felles uteområder, hagestue osv. Ny carport og bod erstatter garasjen.


Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt
Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt
Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt
Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt
Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt
Rehabilitering, ombygg, deltboenhet, arkitektur, Brim arkitektur, Ingunn Waarum, massivtre, hus, hus design, Jæren arkitekt